Delenie materiálov laserom

Delenie materiálov laserom

Spoločnosť Kolman vlastní laser ADIGE SYS s rozmerom stola 3000 x 6000 mm, s výkonom 4,5 kW. Poskytujeme rezanie plechov laserovým lúčom o hrúbke:

  oceľ: 20 mm
  antikor: 12 mm
  hliník, dural: 6 mm

Delenie materiálu laserom v praxi

Delenie pomocou laserového lúča sa v priemyselnej praxi v širokej miere využíva na veľmi presné a kvalitné rezanie kovových aj nekovových materiálov, t.j. všade tam, kde sú vysoké požiadavky na dodržanie prísnych rozmerových tolerancií a kvality rezných hrán vyrezávaných súčiastok.
Laserový lúč sa používa na rezanie rôznych druhov materiálov, napr.: bežné konštrukčné ocele, austenitické ocele, hliník a pod. vo všetkých oblastiach strojárskeho priemyslu: sú to napr. rôzne rozvinuté tvary krytov a dverí skríň, strojov a liniek, rôzne časti karosérie, výstuhy dverí, kapoty a strechy automobilov, komponenty potravinárskych liniek vyrezávané z nehrdzavejúcej ocele, vzduchotechnické komponenty, príruby, držiaky, montážne panely s rôznymi otvormi pre prístroje, jemné ozubené kolieska, architektonické modely, nápisy, dekorácie a mnohé ďalšie.

Výhody
 • vysoká rezná rýchlosť
 • veľmi úzka rezná medzera
 • vysoká presnosť rezania
 • veľmi úzka tepelne ovplyvnená oblasť
 • hladké rezné hrany, nie je potrebné ich ďalšie opracovanie a nehrozí porezanie pri manipulácii
 • rezanie je bezdotykové, t.j. nedochádza k opotrebovaniu rezného nástroja a nie je potrebná výmena nástroja pri zmene tvaru vyrezávanej súčiastky