Demontáž technologických zariadení

Demontáž technologických zariadení

Naša firma poskytuje služby v rámci likvidácie a demontáže technologických zariadení. Takto získaný materiál na mieste upravíme alebo odvážame na našu prevádzku.
Vzhľadom na náročnosť niektorých demontáži sú naši pracovníci vyškolení na rôzne činnosti (paličské práce, práce vo výškach, obsluha VZV, plošín mostových žeriavov, strojov)

 

Referencie:

 • Tepláreň, a.s., Považská Bystrica: Likvidácia kotolne – kotle K1, K2
 • Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov: Demontáž parného kotla a súvisiacich konštrukcií
  Demontáž mostových žeriavov a dráh v sklade „K“ a „H“
  Likvidácia plynového kotla v energomoste
  Demontáž a likvidácia častí energomosta
  Likvidácia výmenníkovej stanice
  Demontáž a likvidácia OK prístavku miešarne a mostových žeriavov
 • Kinex Bytča, a.s.: Demolácia a likvidácia murovaného prístavku v hale M1
 • Kinex Bytča, a.s., závod Skalica: Likvidácia potrubných mostov
 • Matador Automotive, a.s., Dubnica nad Váhom: Demontáž rozvodov médií a konštrukcií vo výrobných halách DM1 a DM2
 • ZŤS Špeciál, a.s., Dubnica nad Váhom: Demontáž technológie v priestoroch DE1 v TG1-3
 • Elfa Pharm, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom: Likvidácia technológií vonkajších nádrží a skladu Glicerínky
  Likvidácia technológie jadrovej linky
 • Kali 17, s.r.o., Košeca: Demontáž vybavenia plynovej kotolne Púchov
 • Kúpele Trenčianske Teplice,a.s.: Demontáž a likvidácia kotolne
 • PD Vlára Nemšová: Demontáž obilného sila
 • Vertiv Slovakia, a.s.: Demontáž mostového žeriava
 • WMJ company. s.r.o., Bratislava: Demontáž TLG zariadení zlievarne v Martine
 • Cargo Slovakia, a.s.: Úprava vozňov
 • Eko Salmo, s.r.o., Bratislava: Likvidácia nádrží v Hriňovej
 • Sauer Danfoss, s.r.o.: Demontáž technológií
 • Hydrostav, a.s., Bratislava v konkurze: likvidácie technológií
 • Zetro Brno, a.s.: Linka prevodoviek
 • Rôzne zariadenia, technológie a konštrukcie v regióne…
 •