Výkup železného šrotu a farebných kovov

Výkup železného šrotu a farebných kovov

Na našej prevádzke vykupujeme všetky druhy kovových odpadov. Zabezpečím zvoz šrotu vlastnou technikou, prípadne pristavím kontajnery rôznych veľkostí. Šrot prijímame od firiem, organizácií, od občanov mesta a širokého okolia. Odpadové suroviny následne triedime, upravujeme na požadovanú kvalitu a expedujeme odberateľom. Šrot sme schopní upraviť buď priamo u dodávateľa alebo na prevádzke pálením, lisovaním alebo strihaním. Zber odpadov sme postupne rozšírili o zber autobatérií, autovrakov, odpadov z elektrozariadení. Odpady z kovových obalov tvoria takmer 5% komunálneho odpadu a sú recyklovateľné, SR recykluje 16% odpadov z kovových obalov.

Medzi vykupované kovové odpady patria antikor, kovové profily, plechy, obaly, oceľové rúry, stavebná oceľ, nástrojová oceľ, oceľové laná a drôty, pletivo, oceľové špony a triesky, radiátory, liatina, stroje kovové časti z bielej techniky, dopravných a mechanizačných prostriedkov , neželezné kovy, piliny a triesky z medi, bronzu, mosadze, hliníka, olova, medné a hliníkové drôty a káble, plechy, profily.

 

Nepatria sem plasty, drevo, papier, betón, kameň, guma, asfalt, porcelán, chemikálie, znečistené kovové odpady obsahujúce zvyšky nebezpečných materiálov.

 
Ceny kovov sa menia v závislosti od burzy kovov, resp. dopytu od hutných spoločností. Zákazníkom sa snažíme poskytnúť čo najvýhodnejšie podmienky pri výkupe.