Zber starých vozidiel

Zber starých vozidiel

Vozidlo, ktoré chcete odovzdať na spracovanie, treba dopraviť na našu prevádzku. Je potrebné, aby majiteľ predložil doklady od vozidla a občiansky preukaz. Ak vozidlo nemôže dopraviť majiteľ osobne, poverená osoba prinesie overené splnomocnenie od majiteľa. Náš pracovník porovná zhodnosť údajov (číslo karosérie) a vystaví potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie ktoré je potrebné predložiť pri vyraďovaní vozidla z evidencie na Dopravnom inšpektoráte.