Zber starých vozidiel

Zber starých vozidiel

Vozidlo, ktoré chcete odovzdať na spracovanie, treba dopraviť na našu prevádzku. Je potrebné, aby majiteľ predložil doklady od vozidla a občiansky preukaz. Ak vozidlo nemôže dopraviť majiteľ osobne, poverená osoba prinesie overené splnomocnenie od majiteľa. Náš pracovník porovná zhodnosť údajov (číslo karosérie), ktoré sa zaznamenávajú v informačnom systéme. Pokiaľ všetky údaje súhlasia, príde k trvalému vyradeniu starého vozidla automaticky.

Po odovzdaní starého vozidla je pre posledného držiteľa vystavené potvrdenie o Prevzatí starého vozidla a potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie.

Viac informácií nájdete v prílohe.

Smiley facePostup pri likvidácii.pdf