O firme

O firme

Spoločnosť KOLMAN s.r.o. pôsobí na trhu už od roku 1995, pričom za týchto vyše 20 rokov sme sa vypracovali na jednu z najvýznamnejších firiem v trenčianskom regióne v oblasti nakladania s kovovými odpadmi a spracovanie odpadu.

 

2004
V roku 2004 sme sa presťahovali do novej prevádzky, ktorá bola vybudovaná v súlade s európskymi normami o ochrane životného prostredia a bola jedinou svojho druhu na Slovensku.

 

2008
V novembri 2008 sme zakúpili laser ADIGE SYS, čím sme prenikli do pre nás novej oblasti podnikania – rezanie laserom.

 

2009
V roku 2009 bola prevádzka rozšírená s novou halou o rozlohe 1.000 m2. V súčasnosti celá prevádzka zaberá viac ako 10.000 m2. Spoločnosť Kolman získala autorizáciu na likvidáciu starých vozidiel.

 

2014
V záujme zlepšovania kvality a poskytovaných služieb má naša spoločnosť od roku 2014 zavedený systém enviromentálneho manažérstva ISO 14001:2015 a systém manažérstva kvality ISO 9001:2015.

 

Spoločnosť KOLMAN s.r.o. je významný dodávateľ oceľového šrotu do hutných spoločností na Slovensku, ale aj Českej republiky, Poľska, Talianska, Nemecka, Rakúska, ďalších európskych krajín a Číny. Disponujeme technickým vybavením pre zváranie a úpravu kovového odpadu. Šrot získavame hlavne od iných dodávateľov, významných strojárskych firiem ako aj od bežných občanov.