Životné prostredie

Životné prostredie

Vo svojej podstate ako ľudia, živé bytosti, sme jedným z organizmov živej prírody, prostredia, ktorého súčasťou je pôda, voda, atmosféra, fyzikálne a chemické podmienky ekosystémov i vzťahy s ostatnými organizmami. Ustavičným zväčšovaním vlastného životného priestoru, kultivovaním krajiny, zväčšovaním plôch pre výstavbu obytných priestorov, priemyselných parkov, obchodných centier a komunikácií zaberáme časť pôvodnej krajiny. Hospodárska činnosť človeka v kultúrnej krajine vplýva nepriaznivo na vlastný ekosystém a rovnako tak aj na ekosystém blízkej i vzdialenej pôvodnej krajiny. Preto spoločnosť KOLMAN s.r.o. pomáha s uskladňovaním, triedením a spracovávaním ton nepotrebného odpadu a odstraňovaním nefunkčných technologických zariadení, aby sme zachovali čisté životné prostredie pre ďalšie generácie.

 

4,6 miliardy rokov

Našu planétu už viac než 4,6 miliardy rokov utvárajú mohutné cykly tvorenia a deštrukcie. Ľudský život je aj dnes vydaný napospas prírodným procesom, ktoré nemôžeme nijako ovplyvniť. Ale lepšie pochopenie nášho životného prostredia nám ukazuje, že nás čaká dôležitá úloha – zabezpečiť, aby činnosť človeka neohrozovala krehkú prírodnú rovnováhu, ktorá umožňuje život na Zemi.