Odpad

Odpad

Odpad je hmotný objekt, ktorý majiteľ už nepotrebuje alebo hnuteľná vec, ktorej odstránenie (zneškodnenie) je potrebné z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrany životného prostredia. Odpadu sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo je v súlade so zákonom o odpadoch, alebo osobitnými pokynmi povinný sa jej zbaviť. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká. Držiteľ odpadu je každý, u koho sa odpad nachádza. Len na Slovensku vyhodíme vyše 2,5 milióna ton odpadu ročne. V mestách pripadá na jedného obyvateľa až 270 kg odpadu ročne. Je preto veľmi dôležité, aby sa odpad dal ďalej využiť.

Ak chceme písať o odpadoch, ich zbere a recyklácii, musíme sa oboznámiť so základnými pojmami ako ich uvádza zákon č. 223/ 2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov. Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, ich zhodnocovanie a zneškodňovanie, vrátane starostlivosti o miesto zneškodňovania.
Odpad - odpadové hospodárstvo

 

Starostlivosť o životné prostredie

Starostlivosť o životné prostredie sa stala významnou politickou otázkou aj pre spoločnosť KOLMAN s.r.o. Regulovanie znečisťovania je veľký problém, hrozí, že rozsiahle oblasti sa stanú v krátkom čase neobývateľné a veľa rastlín a zvierat vyhynie. Súčasná verejná mienka núti vlády a priemysel bojovať proti znečisťovaniu. Vo vyspelých krajinách sa v posledných rokoch na znečisťovanie životného prostredia vzťahujú čoraz prísnejšie predpisy.